Tournai018

Tournai06

Tournai019

" The End..." Installation / Maison de la Culture / Tournai / Octobre 2009